Profesori sa Evropskog univerziteta uzeli učešće na međunarodnom naučnom skupu u Novom Sadu


U organizaciji Fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu dana 14.11.2019. godine održan je međunarodni naučni skup na temu „Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope“. Oko 90 učesnika iz cijelog svijeta izlagalo je svoje naučne i stručne radove na ovom skupu, a radovi su publikovani u zborniku radova. Učesnici su, s obzirom na oblasti kojima su se bavili u svojim radovima, bili podijeljeni u četiri sesije, i to:

  • Sesija 1: Status privrednih subjekata u posttranzicionom periodu;
  • Sesija 2: Odgovorno poslovanje privrednih subjekata u kontekstu očuvanja životne sredine;
  • Sesija 3: Privredni kriminalitet, i
  • Sesija 4: Produktivnost, investiranje i oporezivanje privrednih subjekata.

Među izlagačima bili su i brojni profesori Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.