Prof. dr Mithat Tabaković


Interna medicina – ispit održan 22.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 010/20-FA <50 5
2. 016/21-FA 70 7
3. 011/20-ST 80 8
4. 014/20-ST 70 7
5. 013/21-FA <50 5