Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita


Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan, 26.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 003/22-FA 6
2. 040/22-FA/V 5
3. 014/22-FA 5
4. 016/22-FA 8

Napomena: Upis ocjene je u petak, 02.02.2024. godine.