Prof. dr Jasminka Sadadinović


Farmaceutska terminologija – ispit održan 19.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa  Ocjena
1. 011/18-FA 7
2. 020/18-FA/V 7
3. 001/18-FA/V 7

Napomena: Upis ocjene 03.02.2023. godine, studenti sa brojem indeksa 015/18-FA, 034/18-FA, 019/18-FA na usmeni 03.02.2023. godine u 14.00 sati.