Prijava završnog – magistarskog rada


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla da prijavu teme završnog – magistarskog rada mogu uraditi putem e – maila. Potrebno je da na e – mail adresu a.kuduzovic@eukallos.edu.ba generalni sekretar mr Almina Kuduzović, dostave uredno popunjen obrazac: