Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 03.04.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Komparacija presječnih sila monolitnog i montažnog građenja“ kandidata Elmira Bašanovića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Građevinarstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.