Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 07.04.2023. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom “Nedostaci u nastavnom planu i programu matematike i informatike u strukovnim školama“ kandidata Senada Hodžića, studenta II ciklusa studija studijskog programa Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 03.03.2023. godine do 17.03.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Pedagoškog fakulteta rješenjem broj: 04/03-51-1/23 od 05.04.2023. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 12.04.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.