Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 11.04.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom nazivom Pouzdanost prokalcitonina, C- reaktivnog proteina i leukocita u dijagnostici akutnog apendicitisa kod djece“ kandidata Sanimira Suljendića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 24.03.2023. godine do 07.04.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-303-1/23 od 08.04.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 13.04.2023. godine sa početkom u 14:00 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.