Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 14.01.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Faktori koji utiču na stabilnost lijekova“ kandidata Eldara Krasnića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 22.11.2022. godine do 06.12.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-15-1/23 od 14.01.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 18.01.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.