Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 12.09.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Upotreba statina u liječenju hiperlipidemije“ kandidata Deana Kopića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.