Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 04.12.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Preventivni i restaurativni postupci kod ranog dječijeg karijesa kandidatkinje Ines Durmić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 15.11.2023. godine do 29.11.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-658-1/23 od 02.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 06.12.2023. godine sa početkom u 14:15 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.