Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 03.06.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Opoidni analgetici u tretmanu boli karcinoma pluća“ kandidatkinje Asje Kapidžić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.