Obavještenje za javnost Fakulteta političkih nauka za dan 28.11.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Politički uticaj na policiju“ kandidata Željka Pantića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Politologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.