Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 09.04.2024. godine


Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Uticaj ekonomske politike na makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine kandidatkinje Alene Kamerić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.