Obavijest


Poštovani,

Obavještavamo Vas da je Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“ broj 37/24) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini (link: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/1191 ).

U okviru ovog Javnog poziva možete aplicirati na Program 1. „Poboljšanje proširenog studentskog standarda kroz podršku projektima studentskih organizacija visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH“.

Također, u okviru Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2024. godini (link: http://www.fmon.gov.ba/Obavjest/Pregled/1187) , možete aplicirati na potprogram 2a. „Podrška projektima organizacije znanstveno-popularnih radionica, istraživačkih kampova za učenike i studente, likovnih ili literarnih natječaja na temu znanosti, podrška sudjelovanju učenika i studenata na domaćim i međunarodnim manifestacijama i događajima znanstveno-popularnog karaktera“.