Mr. Vahid Puškarević – termin kolokvija


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz predmeta Njemački jezik I kod mr. Vahida Puškarevića održati u ponedjeljak, 27. novembra 2023. godine u 17.00 sati.