Jedanaesti Međunarodni naučni skup


Evropski univerzitet Brčko distrikt, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla, Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu i Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu organizuju dana 19. maja 2023. godine XI Međunarodni naučni skup na temu


ČOVJEČANSTVO PRED IZAZOVOM VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA
Prijava teme do 31.01.2023. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili
eubd.naucniskup@gmail.com
Obavještenje o prihvatanju teme rada do 12.02.2023. godine.
Slanje radova do 31. 03. 2023. godine.
Recenzentski postupak do 30.04.2023. godine.
Štampanje zbornika radova do 6.05.2023. godine.
Datum konferencije 19.05.2023. godine.

Pozivno pismo