Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH organizuje polaganje pravosudnog ispita


Nakon uspješno organizovanog seminara za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH organizuje polaganje pravosudnog ispita po Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/19).

Ispit će biti održan 18, 19, 20, 21. Aprila 2024. godine u prostorijama Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

Pravosudni ispit je ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom. Pravosudni ispit se polaže nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, propisanih zakonom i po prijavi zainteresovanog kandidata a nakon dobijanja rješenja o ispunjenosti uslova za polaganje pravosudnog ispita od strane Ministarstva pravde BiH.