Doc.dr Mirza Moranjkić


   

 • Doc. dr Mirza Moranjkić, docent

 • Rođen 30.07.1979. Tuzla, BiH

 • Završen fakultet : Medicinski fakultet Tuzla

 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

  Tema : „Magnetna rezonanca i kompjuterizirana tomografija u kirurškom tretmanu nekompliciranih hernija lumbalnog diska“

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema: „ Uticaj vrste mikrodisketomije na klinički ishod i radiološke promjene lumbalne kralježnice“

Biografija

Mirza Moranjkić je osnovnu školu završio u Lukavcu, a Gimnaziju „Meša Selimović“ u Tuzli. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli završio je 2005. godine. Pripravnički staž je odradio u UKC Tuzla. Od 2006. je zaposlen u Klinici za neurohirurgiju. Specijalizaciju iz Neurohirurgije je započeo 2007. godine, a specijalistički ispit iz neurohirurgije je položio 2012. godine. Trenutno je kao specijalista neurohirurgije zaposlen u Klinici za neurohirurgiju UKC-a Tuzla. Postdiplomski studij upisao je na Univerzitetu u Tuzli 2005. godine. Magistarski rad pod naslovom „Magnetna rezonanca i kompjuterizirana tomografija u kirurškom tretmanu nekompliciranih hernija lumbalnog diska“ odbranio je u maju 2009. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Uticaj vrste mikrodiskektomije na klinički ishod i radiološke promjene lumbalne kralježnice“ je odbranio 2013. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Dobitnik je DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendije. U periodu 2010.-2011. je dio edukacije iz neurohirurgije i interventne neuroradiologije obavio u Klinici za neurohirurgiju i interventnu neuroradiologiju u Deggendorfu (Njemačka). Autor je više radova iz neurohirurgije i neuroradiologije objavljenih u referentnim časopisima. Učestvovao je na više domadih i evropskih stručnih i naučnih skupova. Angažovan je u nastavnom procesu na Univerzitetu u Tuzli (Medicinski fakultet) i Evropskom univerzitetu u Brčkom, gdje je 2014. Godine izabran u zvanje docenta. Inicijator je i učestuje u implementaciji projekta endovaskulrane neurohirurgije-interventne neuroradiologije u UKC Tuzla. Član je Udruženja neurohirurga Bosne i Hercegovine, te Udruženja neurohirurga jugoistočne Evrope (SEENS). Aktivno govori engleski i njemački jezik. Oženjen je i otac je jednog djeteta.

Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Moranjkić M, Ercegović Z, Hodžić M, Korkut Dž. Sequestrectomy vs. microdiscectomy in lumbar disc herniation surgery- A prospective randomized trial. Acta Med Sal 2013; 41(2):17-23.
 2. Moranjkić M, Ercegović Z, Hodžić M, Brkić H. Outcome prediction in lumbar disc herniation surgery. Acta Med Sal 2010; 39(2):75-80.
 3. Moranjkić M, Ercegović Z, Hodžić M, Ljuca F. Diagnostic characteristics of neuroradiological tests in lumbar disc herniation. HealthMED 2010; 4(3): 658-663.
 4. Ercegović Z, Moranjkić M, Brkić H, Hodžić M, Ljuca F. Indications for CT scan in midly head-injured patients. HealthMED 2010; 4(2): 417-421.
 5. Brkić H, Moranjkić M, Hodžić M. Impact of Clinical Symptoms on CT Ordering Policy in Minor Head Injuries. Med Arh 2011; 65(1): 23-26.
 6. Moranjkić M, Ercegović Z, Hodžić M. Outcome prediction model in craniocerebral injury. Acta Clin Croat 2011; 50(1): 30.
 7. Korkut Dž, Moranjkić M, Ercegović Z, Hodžić M, Hadžimešić M, Jakupović S. Trigonocephaly in dizygotic twins- a case report. Pedijatrija danas 2011; 7(1): 69-73.
 8. Ercegović Z, Moranjkić M, Hodžić M. Predictive model for lumbar disc herniation surgery. Acta Clin Croat 2011; 50(1): 30.
 9. Hodžić M, Moranjkić M, Ercegović Z, Brkić H. Spinal neoplasms: clinical presentation and surgical outcome. Neurol Croat 2008; 57(3):70.
 10. Hodžić M, Moranjkić M, Ercegović Z, Brkić H. Spinal neoplasms: clinical presentation and surgical outcome. Acta Med Sal 2008; 37(Suppl.1)94.
 11. Hodžić M, Moranjkić M, Ercegović Z, Brkić H. Extent of subarachnoid hemorrhage and development of hydrocephalus. Acta Medica Academica, 2007; 36(2):70-75.
 12. Ercegović Z, Moranjkić M, Hodžić M. Sellar tumors: clinical presentation and outcome. Neurol Croat 2008; 57(3):137.
 13. Hodžić M, Moranjkić M, Ercegović Z, Brkić H, Zornić M, Jakupović S, Korkut Dž. Incidence and clinicopathologic features of intracranial meningiomas. Acta Clin Croat 2011; 50(1): 44.
 14. Hodžić M, Altumbabić H, Moranjkić M, Ercegović Z, Jakupović S. Management of neural tube defects. Pedijatrija danas 2008; 4(2):155-160.
 15. Brkić H, Hodžić M, Moranjkić M. Intracranial meningeoma – ten years clinicopathological analysis. Neurol Croat 2008; 57(3):130.
 16. Brkić H, Hodžić M, Moranjkić M. Intracranial meningeoma – ten years evaluation. Acta Med Sal 2008; 37(Suppl.1):105.
 17. Hodžić M, Brkić H, Altumbabić H, Moranjkić M. Okvirna stereotaktička neurohirurgija. Vaša apoteka 2007; 6:16-17.
Naučni skupovi, kongresi
 • Brkić H, Hodžić M, Moranjkić M, Altumbabić H. Ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Predictor poor prognosis. Medimond, International proceedings, 13th European Congress of Neurosurgery, Glasgow, September 2-7, 2007: 523-526.
 • Ercegović Z, Hodžić M, Moranjkić M, Brkić H. Delayed brain injury after isolated craniocerebral trauma. Medimond, International proceedings, 13th European Congress of Neurosurgery, Glasgow, September 2-7, 2007: 25-28.
 • Hodžić M, Brkić H, Ercegović Z, Altumbabić H, Moranjkić M. Tumors of the orbit. Knjiga abstrakta, Drugi kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa medjunarodnim učešćem. Tuzla, 23-26 april 2007.
 • Hodžić M, Brkić H, Altumbabić H, Moranjkić M. Peripheral nerve injuries. Knjiga abstrakta, Drugi kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa medjunarodnim učešćem. Tuzla, 23-26 april 2007.
 • Hodžić M, Brkić H, Moranjkić M, Altumbabić H. Carpal tunel syndrome. Knjiga abstrakta, Drugi kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa medjunarodnim učešćem. Tuzla, 23-26 april 2007.
 • Brkić H, Hodžić M, Altumbabić H, Moranjkić M. Management of myelomeningocele in lumbosacral region. Knjiga abstrakta, Drugi kongres plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini sa medjunarodnim učešćem. Tuzla, 23-26 april 2007.
 • Brkić H, Moranjkić M, Hodžić M. Impact of clinical symptoms on CT ordering policy in minor head injury. Book of abstracts, II Congress of Surgery of the Federation of Bosnia and Herzegovina with International Participation, 4-6th November 2010, 232-233.
Projekti
 • Projekat implementacije endovaskularne neurohirurgije-interventne neuroradiologije u UKC Tuzla
 • Organizacija endovaskularnog „workshopa“ u UKC Tuzla 2014. Godine
Ostalo
Medjunarodne stipendije

 • Šestomjesečna stipendija Deutsher Akademischer Austauschdienst – DAAD (Njemački akademski servis za razmjenu) (2010);

Članstvo u domaćim i medjunarodnim  udruženjima

 • Udruženje neurohirurga u BiH;
 • Udruženje neurohirurga jugoistočne Evrope (SEENS)