Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvijuma


Mobilna protetika – kolokvij održan, 24.05.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena Broj bodova Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 026/20-ST 8 77 C Prosječan
2. 008/19-ST 6 55 E Zadovoljava
3. 011/19-ST 5 40 F Ne zadovoljava