Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvija


Pretklinika i laboratorijska protetika – kolokvij održan 24.11.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa  Bodovi  Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 003/20-ST 75 8 C Prosječan
2. 015/20-ST 90 9 B Iznad prosjeka
3. 008/20-ST 54 6 E Zadovoljava
4. 011/20-ST 65 7 D Uopšteno dobar
5. 014/20-ST 40 5 F Ne zadovoljava