Doc. dr Edin Kaletović


Rezultati ispita držanog 11.04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 014/19-ST 80 8
2. 040/17-ST 90 9
3. 023/17-ST 96 10
4. 006/19-ST 20 5
5. 010/18-ST 86 9