Ass Senad Hodžić- kolokvijum iz Matematike i Matematike I


Obavještavaju se studenti da će se kolokvijum kod ass Senada Hodžića iz predmeta matematika i matematika I održati 22.12.2021. godine u 17.00 sati.