SVEČANA AKADEMIJA POVODOM XII GODIŠNJE RADA NA EVROPSKOM UNIVERZITETU BRČKO DISTRIKT


Na Evropskom univerzitetu je u četvrtak, 12.01.2023. godine, održana Svečana akademija povodom proslave Dana Univerziteta i time je obilježena dvanaesta po redu godina uspješnog rada Univerziteta. Svečana akademija je održana sa sljedećim programom:

 • Pozdravna riječ rektora;
 • Obraćanje dogradonačelnika Brčko distrikta BiH i šefa pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku Vlade Brčko distrikta BiH;
 • Promocija doktora nauka;
 • Dodjela zlatnih plaketa najboljim studentima;
 • Dodjela diploma svršenim studentima I i II ciklusa, i
 • Koktel.

Proslava je upriličena u veseloj atmosferi gdje su, pored studenata i članova njihovih porodica, bili prisutni i brojni gosti iz javnog života Brčko distrikta. U početku ceremonije prisutnima se obratio v.d. rektor prof. dr. Radoslav Galić, koji se osvrnuo na rezultate rada Univerziteta u proteklih 12 godina. Posebno je naglasio dobru vijest da je Univerzitet u protekloj godini dobio institucionalnu akreditaciju. S velikim oduševljenjem objavio je i vijest o izradnji Univerzitetskog grada Kallos, u čijem sastavu će se, pored zgrade Univerziteta, nalaziti i još 3 zgrade sa stambenim jedinicama i drugim sadržajem. Univerzitetski grad će se prostirati na oko 28.000m2, a završetak izgradnje očekuje se u proljeće ove godine. Imajući u vidu ovakve rezultate, ništa drugo nije bilo ni za očekivati, a sve je to ostvareno zahvaljujući nemalom trudu profesora, dekana, rektora, profesora, asistenata, kao i vanjskih saradnika koji su pomogli razvoju Univerziteta.

Posebnu poruku je uputio studentima koji su došli da budu promovisani u svoja nova zvanja. Kazao je da je za nastavnike ova svečanost potvrda vrijednosti našeg rada tokom 12 godina postojanja Evropskog univerziteta, a za njih je to istodobno završetak jedne i početak druge etape života. No, i jedni i drugi su svjesni, a posebno na današnji dan, Einsteinove misli „Put bez zapreka vjerovatno ne vodi nikamo“.  Dodao je da, ako bi se sudilo po savladanim preprekama, „…i mi i Vi smo naše puteve prešli uspješno“.

Nakon pozdravnog govora rektora Univerziteta,

Zatim se obratio dr. Anto Domić, dogradonačelnik Brčko distrikta, koji prati razvoj Evropskog univerziteta od samog osnivanja sa pozicije javne uprave. Dr. Domić je izjavio kako je Evropski univerzitet Brčko unio jednu novu svježinu i inovativnost u oblast visokog obrazovanja, kao i da uprkos svim nedaćama i poteškoćama nastoji da izgradi svoj put u visokom obrazovanju, te je u tom smislu uputio lijepe želje kako svršenim studentima, tako i našem Univerzitetu.

U ime Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta, afirmativnim govorom se studentima obratio dr. Aleksandar Maksimović, šef Pododjeljenja za visoko obrazovanje i nauku.

Na Evropskom univerzitetu ove godine promovisana su 4 doktora nauka, i to:

-Dr. Admir Galijatović je dana 26.03.2022. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Akumulacija i investicije – realizacija ciljeva razvoja, pred Komisijom u sastavu:

1. prof. dr. Anka Bulatović, predsjednik Komisije;

2. akademik prof. dr. Mladen Bodiroža, mentor;

3. prof. dr. Izet Banda, član Komisije,

te time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor ekonomskih nauka.

-Dr. Lejla Matović je dana 5.07.2022. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena multimodalnih intervencija kod osoba koje su doživjele ishemijski moždani udar i efekti intervencija, pred Komisijom u sastavu:

 1. Prof. dr. Mithat Tabaković, predsjednik Komisije;
 2. Akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, mentor, i
 3. Prof. dr. Suada Kapidžić-Duraković, član Komisije,

te time stekla pravo na akademsko naučno zvanje doktor zdravstvenih nauka iz oblasti fizioterapije i radne terapije.

-Dr. Dušan Tuvaljević je dana 29.10.2022. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Sredstva geopolitike, pred Komisijom u sastavu:

1. akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Komisije;

2. akademik prof. dr. Zoran Milošević, mentor;

4. akademik prof. dr. Miroslav Baljak, komentor;

3. prof. dr. Kemal Brkić, član Komisije, i

5. prof. dr. Albina Fazlović, član Komisije,

te time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor političkih nauka.

-Dr. Damir Markulin je dana 29.10.2022. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Primijenjena teorija brida u oblikovanju skulpture i njezin utjecaj na vizualnu percepciju recipijenta, pred Komisijom u sastavu:

1. prof. dr. Esed Karić, predsjednik Komisije;

2. prof. dr. Maja Dedić, mentor;

3. prof. dr. Drago Tešanović, član Komisije,

te time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor pedagoških nauka.

Već je tradicionalno postalo da Evropski univerzitet njaboljim studentima na svim fakultetima uručuje zlatne plakete. Dobitnici zlatnih plaketa ove godine su sljedeći studenti, i to:

 1. Ljubici Pilić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pedagoškom fakultetu;
 2. Cviji Peranović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pedagoškom fakultetu;
 3. Jasminu Konjiću, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Tehničkom fakultetu;
 4. Silmi Hamidović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Tehničkom fakultetu;
 5. Jovani Cvjetković, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo;
 6. Andreju Pavloviću, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo;
 7. Nataši Cenić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Ekonomskom fakultetu;
 8. Vesni Vincetić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pravnom fakultetu;
 9. Emini Brkić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pravnom fakultetu;
 10. Adrijani Novaković, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu političkih nauka;

Na kraju manifestacije svršenim studentima I i II ciklusa na svih 6 fakulteta dekani su uručili njihove diplome. U prošloj godini diplomiralo je 180, a magistrtiralo 53 studenata.

Na licima studenata, kao i članova njihovih porodica bili su osmjesi što su napokon bili u prilici da preuzmu svoje diplome za koje su naporno radili i učili. 

Druženje je nastavljeno u holu Univerziteta uz prigodan koktel i zakusku.