Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka


MISIJA

Saradnja  Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem saradnje unutar države, regije i šire, realizirati unutrašnju i međunarodnu mobilnost studenata i akademskog osoblja u svrhu ostvarivanja postavljenog cilja.

Edukacija  Prihvatiti, primjenjivati i razvijati savremene oblike edukacije zasnovane na ishodima učenja poštujući interes studenta, u cilju njihovog osposobljavanja za pružanje vrhunske zdravstvene njege u korist naših pacijenata.

Kontinuirana edukacija /cjeloživotno učenje  U skladu sa savremenim obrazovnim i naučnim trendovima, Fakultet zdravstvenih nauka će poticati, organizovati i prenositi nova znanja i vještine neophodne za unaprijeđenje zdravstvene prakse i ukupnog medicinskog i naučnog znanja.

Istraživački rad  Stvarati ćemo i razvijati dinamični istraživački ambijent zasnovan na interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima u cilju postizanja izvrsnosti i transfera znanja.

VIZIJA  Fakultet zdravstvenih nauka je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju studenata i nastavnika predanih medicinskom – zdravstvenom studiju i praksi, kao i medicinskom istraživanju i brizi o zdravlju ljudi. Promovišemo i zastupamo vrijednosti cjelovitosti, posebnosti, socijalne pravde i kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogučnosti i otvorenu saradnju. Studentima nudimo Programe utemeljene na izvrsnom kliničkom obrazovanju i stručnoj praksi poštujući najviše standarde i etička načela. Društvena odgovornost Fakulteta zdravstvenih nauka u uslovima ubrzanog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuitetu razvoja znanja i vještina. Principi našeg djelovanja su entuzijazam u sklopu cjeloživotnog učenja i umjetnost medicine i zdravstvenih nauka, te kolaborativni i multidisciplinarni pristup stručnim i naučnim izazovima.

CILJ  Zadatak dodiplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući primjereno razumijevanje strukture fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravlja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja. Po završetku dodiplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, diplomirani studenti mogu nastaviti studije na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar sanitarnog inženjeringa, magistar medicinske radiologije i menandžmenta u procesu pružanja zdravstvenih usluga, kao i na metode istraživanja u zdravstvu.

STUDIJSKI PROGRAM

Uslovi za upis na studijski program

Studijski programi se organizuju kao redovni i vanredni. Pravo upisa imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine. Uslov za upis je postupak nostrifikacije, odnosno ekvivalencije kao dokaz o završenom odgovarajućem srednjem obrazovanju. Pravo upisa imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz opšte obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srodnoj školi. Pravo upisa na studijski program I ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu. Zadatak dodiplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih nauka je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja na kojima se temelji zdravstvena njega i usluge. Studij podrazumijeva odnos između zdravstvenog stanja čovjeka, njegovog fizičkog i društvenog okruženja, kao i strukturu, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba. Na Fakultetu zdravstvenih studija realizira se osam studijskih programa. Nastavni planovi i programi urađeni su u skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa studiranja i usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju, shodno potrebama tržišta za zdravstvenim kadrovima.

1. Stomatologija – integrisani studij (I i II ciklus)

Stomatološki fakultet, diplomski akademski studij  za sticanje visoke stručne spreme u stručnom zvanju doktor dentalne medicine (master, integrisani dodiplomski i diplomski studij) prema studijskom programu u skladu sa Bolonjskim procesom, u trajanju od 6 godina, 12 semestara (360 ECTS bodova).

2. Farmacija – integrisani studij (I i II ciklus)

U toku studija student osim temeljnih farmaceutskih znanja, posebna pažnja se  posvećuje praktičnim vježbama, komunikativnim vještinama, marketingu i menađmentu. Studijski program traje 5 godina, 10 semestara (300 ECTS bodova).

3. Sestrinstvo

Studij Sestrinstva pruža mogućnost akademskog školovanja svršenih učenika srednjih medicinskih i drugih srodnih škola. U procesu studiranja koriste se pozitivna iskustva razvijenih zemalja, potrebe u praksi zdravstvene njege,  u skladu sa Bolonjskim principima. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

4. Fizioterapija i radna terapija

Savremeni načini života i rada, sve duži životni vijek i hronične bolesti lokomotornog sistema zahtijevaju da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina studiraju u skladu sa savremenim pristupom, koji omogučava interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

5. Sanitarni inžinjering

Studij sanitarnog inžinjerstva poučava studente o načinima očuvanja hrane, voda i drugih resursa, kao i o pravnoj regulative istog područja.

Inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva proučavaju se i kao praktičan rad u sklopu terenske nastave. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

6. Radiologija

Dijagnostičke metode početak su svakog procesa uspješnog detektiranja bolesti i poremećaja. Radiološke tehnike se ubrzano razvijaju u tehnološkom i stručnom pravcu. Naš cilj je da osposobimo inžinjere radiologije da mogu savladati konvencionalne, ali i sofisticirane tehnike u radiologiji. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

7. Menadžment u sportu

Ekonomska pitanja i načini finansiranja u sportu, igraju značajnu ulogu u upravljanju sportskim društvima. Zbog toga upravljanje procesima u sportu zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti sporta, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbjeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtjevima specifičnih oblasti ili uloge i mjesta u okviru osnovne djelatnosti. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

8. Sportski trener

Edukacija i odgoj sportista nisu više samo stvar entuzijazma ili vlastitog sportskog iskustva. Posebnu pažnju posvećujemo kandidatima za trenerska zvanja koji rade sa djecom i mlađim uzrastima. Studentima je omogućen i pedagoški dio učenja. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

Završetkom prvog ciklusa stiče se zvanje bachelora iz određene oblasti sa 180/240 ECTS bodova.

Završetkom drugog ciklusa stiče se zvanje magistra iz određene oblasti, osim završetkom studija Stomatologije, gdje se stiče zvanje doktora dentalne medicine.

U okviru Zdravstvenog studija organiziran je Doktorski studij (III ciklus, 180 ECTS bodova). Završetkom trećeg ciklusa stiče se zvanje doktora nauka iz određene oblasti.

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Fakultet zdravstvenih nauka je je potpisnik ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa brojnim Univerzitetima i drugim Zdravstvenim institucijama u zemlji i okruženju.

DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA
Prof. dr. Fahir Baraković