Rezultati II kolokvijuma iz Upravnog prava održanog 26.05.2021. godine


R. br.

Broj indeksa

Kolokvijum II

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1.

003/18-FO

7

D

Uopšteno dobar

2.

007/18-OP/V

6

E

Zadovoljava

3.

011/17-FO

5

F

Ne zadovoljava

4.

019/17-OP

5

F

Ne zadovoljava