PROSLAVA 7 GODINA UNIVERZITETA


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla je u srijedu, 09.11.2022. godine, održana Svečana akademija povodom proslave Dana Univerziteta i time je obilježena sedma  po redu godina uspješnog rada Univerziteta.  

Svečana akademija je održana sa sljedećim programom:
 • Pozdravna riječ rektora;
 • Muzički program;
 • Promocija doktora nauka;
 • Dodjela zlatnih plaketa i zahvalnica;
 • Dodjela diploma svršenim studentima I i II ciklusa, i
 • Koktel.
Proslavi Dana Univerziteta prisustvovao je veliki broj studenata,  njihovih roditelja,  nastavnika i saradnika Univerziteta,  kao i veliki broj gostiju.

U početku ceremonije prisutnima se obratio rektor prof. dr. Kemal Brkić, koji se osvrnuo na rezultate rada Univerziteta u proteklih 7 godina. Rektor Univerziteta čestitao je diplomcima i novopečenim magistrima i doktorima u nadi da će se ovog dana uvijek sa radošću sjećati i da će, tamo gdje budu radili, doprinositi da se poštuju univerzalne vrijednosti.
Muzički program izvodili su učenici Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek ” Tuzla, sa programom:
 • Solo pjevanje – Pergolesi Nina – Izvodi: Nejla Mahović, Klasa: Kenan Hasić, Saradnja: Mr. Darija Kadrić;
 • Harmonika – E. Krilić- Mosk Peri – Izvodi: Armin Šarić, Klasa: Mr. Goran Đokić;
 • Gudački kvartet – J. Pachelbell – Canon in D , Klasa: Mr. Jasmina Kasumović.
Na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla ove godine promovisana su tri doktora nauka, i to:
 • Doc. dr Halida Mahmutbegović – je dana 22.12.2021. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom “Beta-blokatori u liječenju arterijske hipertenzije“, pred Komisijom u sastavu:
  1) Prof. dr Fahir Baraković, predsjednik Komisije, 
  2) Prof. dr Mithat Tabaković, mentor , 
  3) Prof. dr Munevera Bećarević, član Komisije,
  time stekla pravo na akademsko naučno zvanje doktor farmaceutskih nauka
 • Doc. dr Almir Sakićje dana 20.05.2022. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Specifičnost anestezije u laparoskopskoj hirurgiji žučne kesice“, pred Komisijom u sastavu:
  1) Prof. dr Fahir Baraković, predsjednik Komisije, 
  2) Prof. dr Mithat Tabaković, mentor , 
  3) Doc. dr Suad Keranović, član Komisije,
  time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor medicinskih nauka
 • Doc. dr Edin Kaletović je dana 25.09.2019. godine odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Faktori ekstrakcija trajnih zuba kod odraslih pacijenata“, pred Komisijom u sastavu:
  1) Akademik prof. dr Rudika Gmajnić, predsjednik Komisije, 
  2) Prof. dr Mithat Tabaković, mentor , 
  3) Doc. dr Dobrila Regoje, komentor,
  4) Prof. dr Adi Rifatbegović, član komisije,
  5) Doc. dr Omer Pinjić, član komisije,
  i time stekao pravo na akademsko naučno zvanje doktor stomatoloških nauka.
Ove godine zahvalnice su uručene profesorima, koji su dali naročit doprinos razvoju nauke, Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla uručio je posebno priznanje u vidu zlatne plakete. Svim onim studentima koji su ostvarili najveći prosjek na svom fakultetu, dekani su uručili zlatne plakete. Dobitnici zlatnih plaketa ove godine su sljedeći studenti, i to:
 • Mubina Šuvalić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pedagoškom fakultetu;
 • Samra Pijalić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pedagoškom fakultetu;
 • Martina Pavić , za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Tehničkom fakultetu;
 • Ermina Zahirović , za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Tehničkom fakultetu;
 • Amra Nuhanović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka;
 • Amina Mujkanović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu zdravstvenih nauka;
 • Elda Lolić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Ekonomskom fakultetu;
 • Anis Brigić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Ekonomskom fakultetu;
 • Azra Čaušević, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pravnom fakultetu;
 • Marina Fejzić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Pravnom fakultetu;
 • Amina Rahmanović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Fakultetu političkih nauka;
 • Nemanja Aranđelović, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Medicinskom fakultetu;
 • Emin Aliustić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Medicinskom fakultetu;
 • Marko Subotić, za postignuti najbolji uspjeh u akademskoj 2021/22. godini na Evropskom univerzitetu;
Na kraju manifestacije svršenim studentima I i II ciklusa na svih 7 fakulteta dekani su uručili njihove diplome. Na licima studenata, kao i članova njihovih porodica bili su osmjesi što su napokon bili u prilici da preuzmu svoje diplome za koje su naporno radili i učili.
Druženje je nastavljeno u holu Univerziteta uz prigodan koktel i zakusku.