Prof. dr Zinaida Karasalihović- promjena termina ispita


Ispit iz predmeta Patologija kod prof. dr  Zinaide Karasalihović na Fakultetu zdravstvenih nauka se pomjera sa 16.09.2021. na 23.09.2021. godine u 16.00 sati.