Prof.dr Zinaida Karasalihović- Forenzička stomatologija


 

Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Forenzička stomatologija kod prof. dr Zinaide Karasalihović održati u četvrtak u 16.00 sati.