Doc. dr Sandi Dizdarević – međunarodna konferencija


Naš profesor doc. dr Sandi Dizdarević učestvovao je na međunarodnoj konferenciji koju je organizovalo Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, smjer Psihologija. Drugi međunarodni znanstveni simpozij Digitalna transformacija obrazovanja održana je u utorak, 23. januara 2024. godine u 09.00 sati u Amfiteataru Antun Branko Šimić. Tema simpozije je Digitalne tehnologije i aktuelni oblici nasilnih ponašanja među mladima.

Kao docent, po pozivu organizatora učestvovao je i prezentovao rad pod nazivom “Fenomenologija modernih oblika nasilja među mladima korištenjem digitalnih sredstava”, i sa ponosom predstavio i Evropski univerzitet Kallos Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt.