Prof. dr Jasminka Sadadinović


Oblikovanje lijekova- ispit obavljen 16.09.2021.godine

  1. 018/19-FA                  8
  2. 010-17-FA                  8
  3. 012/17-FA                  7

Upis ocjene u petak u 10.00 sati.