Prof.dr Jasminka H. Halilović- Rezultati ispita


EU KALLOS TUZLA

PREDISPITNE AKTIVNOSTI I REZULTATI ISPITA IZ MED. BIOL. SA  HUMANOM  GENETIK OM  I BIOLOGIJE  SA HUMANOM GENETIKOM  2020/2021

PREDMETNI NASTAVNIK: PROF. DR. JASMINKA H.HALILOVIĆ

 

PREZIME I IME

BROJ INDEKSA

1.

PARC

2.

PARC

PRAKT.

ISPIT

SEM.

RAD

AKTIV.

ZAVR.

ISPIT

UK.

OCJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.5.21.

11.6.21.

 

 

14.6.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.        

 

008-20-ST

 

15

POLOŽ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.        

 

009-19-MF

 

 

USL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.        

 

004-20-MF

15

 

POLOŽ.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        

 

015-20 ST

13

15

POLOŽ.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.        

 

004-20-ST

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.        

 

005-20 RA

 

9

POLOŽ

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        

 

003-20-ST

10

4

POLOŽ

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.        

 

005-20-MF

 

9

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    

 

009-20-MF

15

 

POLOŽ.

20

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    

 

009-20 RA

8

11

POLOŽ.

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    

 

005-20-S

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.    

 

016-20-S

 

13

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.    

 

017-20-SI

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.    

 

001-20-FA

6

12

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.    

 

010-20-S/v

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    

 

006-20-ST

 

 

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.    

 

010-20-MF

5

10

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.    

 

020-20-S

6

13

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.    

 

012-20-RA

2

7

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.    

 

028-20-ST

 

 

POLOŽ

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.    

 

026-20-S

 

13

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.    

 

008-20-MF

15

15

POLOŽ.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.    

 

003-20-MF

0

 

NIJE POLOŽ.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.    

 

012-20-S

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.    

 

039/20-Sv

14

15

 

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.    

 

006-20-S

6

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.    

 

002/19 MF

 

 

USL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.    

 

018-20-FA

 

5

NIJE POLOŽ.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.    

 

013-20-MF

 

 

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.    

 

015-20-S

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.    

 

003-20-RA

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.    

 

011-20-S

 

14

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    

 

007-20-MF

14

15

POLOŽ

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.    

 

011-20-ST

15

14

USL.

15

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.    

 

013-20-SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.    

 

007-20-S

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.    

 

16-20-FT

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.    

 

002-20FT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.    

 

001-20-MF

 

13

USL.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.    

 

024-20-ST

10

8

USL

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.    

 

018-20-S

3

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.    

 

010-20-FA

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.    

 

001-20-RA

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.    

 

014-20-ST

12

9

POLOŽ.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

Praktični ispit uslovno su položili 

  1. 034/17 FA
  2. 012/17 FA