Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita


Didaktika – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 017/23-VPU 7
2. 003/22-RNO 5
3. 049/23-RNO 7
4. 013/23-RNO 7
5. 025/22-VPU 6
6. 038/23-RNO 7

Rad u cjelodnevnom produženom boravku – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 024/23-VPU 6
2. 018/22-VPU 6
3. 047/23-VPU 6

Pedagoška informatika – ispit održan, 05.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 037/23-RNO 8
2. 049/23-VPU 7
3. 013/23-RNO 8
4. 003/22-RNO 5

Napomena: Upis ocjene i uvid u radove održati će se 20.04.2024. godine u 11.00 sati.