Obavještenje za studente odsjeka Arhitektura


Obavještavaju se studenti da će se ispitni rok iz predmeta Uvod u arhitekturu, Elementi projektovanja, Projektovanje – porodično stanovanje, Projektovanje – višeporodično stanovanje, Projektovanje – privredni objekti, Projektovanje – javni objekti i Savremena arhitektura a koje je predavao prof. dr Ivan Hegediš održati kod prof. dr Nusreta Mujagića u srijedu, 13. jula u 10.00 sati.