Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 08.10.2021. godine  


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Komponentni pogled na dječije poteškoće u učenju razlomaka u osnovnoj školi“ kandidatkinje Aide Jamaković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.