Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.11.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Uticaj prediktivnih faktora rizika na nastanak i razvoj atrijalne fibrilacije kandidatkinje dr. Zane Đulović Jusić, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.