Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 04.10.2021.godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Transplantacija organa u Bosni i Hercegovini“ kandidatkinje Adne Hanić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina,, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 14.09.2021. godine do 28.09.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-87-1/21 od 04.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 06.10.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.