Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 09.12.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Procjena estetike osmijeha“ kandidata Lejle Burgić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.