Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 11.10.2022. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Budžet grada Tuzle za fiskalnu 2021. godinu kandidatkinje Aleksandre Ivković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-64-1/22 od 10.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 12.10.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.