Neuroanatomija – rezultati testa održanog 29.10.2022. godine


Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 009/21-MF 4
2. 005/21-MF 5
3. 007/21-MF 9
4. 010/21-MF 11