Nadoknada nastave iz predmeta “Toksikologija sa analitikom” i “Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor”


Obavještavaju se studenti da će nadoknada nastave iz predmeta “Toksikologija sa analitikom” biti održana dana 24.05.2021. godine od 12.00-16.00 sati, a “Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor” dana 21.05.2021. godine od 18.00-19.00. sati.