Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma


Intenzivna njega 

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 016/20-S/V 18
2. 018/20-S/V 17
3. 015/23-S/V 16
4. 015/20-S/V 15
5. 024/21-S/V 14
6. 020/20-S/V 14
7. 026/20-S/V 11
8. 014/21-S 7