Doc. dr Lidija Vučićević – rezultati kolokvij


Interni obračun – kolokvij održan 02.12.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 011/23-RR/V 8 C Prosječan