Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković – rezultati ispita


Farmaceutska hemija II – ispit održan 27.01.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Bodovi Ocjena
1. 003/19-FA 71 7
2. 016/21-FA 65 7