Doc. dr Enes Mujić- Obavještenje za studente


Studenti koji slušaju predmete Inženjersko crtanje i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom na predavanja je potrebno da donesu sljedeći pribor:

-sveska A4 format bez linija ,tanja
-grafitna olovka i gumica
-2 raznougla trougla i uglomjer
– šestar i krivuljari.