Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvijuma


Stomatološki materijali – ispit održan, 14.05.2024. godine.

Redni broj  Broj indeksa Broj bodova Ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 008/20-ST 55 6 E Zadovoljava