Doc. dr Edin Kaletović – rezultati kolokvija


Medicinska terminologija – kolokvij održan 21.11.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Brojčana ocjena Slovna ocjena Opisna ocjena
1. 029/23-ST 86 9 B Iznad prosjeka
2. 019/23-ST 75 8 C Prosječan
3. 037/23-ST 75 8 C Prosječan
4. 036/23-ST 76 8 C Prosječan
5. 032/23-ST 54 6 E Zadovoljava
6. 010/23-ST 93 9 B Iznad prosjeka
7. 024/23-ST 80 8 C Prosječan
8. 013/23-ST 45 5 F Ne zadovoljava
9. 026/23-ST 97 10 A Izuzetan
10. 014/23-ST 93 9 B Iznad prosjeka
11. 018/23-ST 80 8 C Prosječan
12. 012/23-ST 85 9 B Iznad prosjeka
13. 004/23-ST 85 9 B Iznad prosjeka
14. 015/23-ST 97 10 A Izuzetan
15. 006/23-ST 94 9 B Iznad prosjeka
16. 028/23-ST 94 9 B Iznad prosjeka
17. 002/23-ST 83 8 C Prosječan
18. 031/23-ST 54 6 E Zadovoljava
19. 030/23-ST 42 5 F Ne zadovoljava
20. 003/23-ST 86 9 B Iznad prosjeka
21. 016/23-ST 67 7 D Uopšteno dobar
22. 005/23-ST 70 7 D Uopšteno dobar
23. 009/23-ST 42 5 F Ne zadovoljava
24. 033/23-ST 24 5 F Ne zadovoljava