Doc. dr Dario Galić


Zaštita od zračenja – ispit održan 30.09.2022. godine

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 029/17-RA 5

Student je osim pismenog dužan napraviti i seminarki rad.

Student se treba sa profesorom dogovoriti za temu seminarskog rada.