Doc. dr. Albina Fazlović


Rezultati ispita obavljenog dana 16.06.2021.godine

Radno pravo- Pravni Fakultet

 1. 002/16-OP          6
 2. 019/17-OP          5
 3. 006/18-OP/v      7
 4. 023/15-OP          5
 5. 011/18-OP/v      10
 6. 003/17-OP          6

Uvod u pravo- Pravni fakultet

 1. 003/20-FO            7
 2. 014/19-OP            5
 3. 008/19-OP            5
 4. 011/19-OP            6     
 5. 005/19-FO            5
 6. 009/19-FO            5
 7. 007/19-BP/v         5

Ustavno pravo- Pravni fakultet

 1. 010/19-BP            8
 2. 015/19-OP/v        5
 3. 013/19-OP            5
 4. 002/18-P               5
 5. 007/19-BP/v         5
 6. 007/19-OP            5

Upravno pravo- Pravni fakultet

 1. 003/18-FO              5
 2. 002/16-OP              5
 3. 029/17-OP              9
 4. 009/18-OP/v           5
 5. 019/17-OP              5
 6. 007/18-OP/v           5
 7. 016/17- OP             5   
 8. 017/19-OP              na usmeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Doc. dr. Albina Fazlović