Deseti Međunarodni naučni skup


Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizuju dana 13. maja 2022. godine deseti Međunarodni naučni skup na temu

SIGURNOST I KVALITET HRANE

i poziva Vas ovim putem da uzmete učešće u radu naučnog skupa.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Prijava teme do 31.12.2021. godine na e-mail adresu: naucni.skup@eubd.edu.ba ili eubd.naucniskup@gmail.com

Obavještenje o prihvatanju teme rada do 14.01. 2022. godine.

Slanje radova do 14. 03. 2022. godine.

Recenzentski postupak do 18.04.2022. godine.

Štampanje zbornika radova do 30.04.2022. godine.

Datum konferencije 13.05.2022. godine.